اخبار و روادید ورزشی

در News
ارسال شده در

سمینار بدنسازى

آقایان ، بانوان 🌺 سمینار بدنسازى  ۵٠ امتیازى ، اولین دوره تخصصى تمرینات بدنسازى و قدرتى در کودکان با ارائه مدرک از فدراسیون بدنسازى . ١۶ و ١٧ اسفند از ساعت ٨:٣٠ الى ١٧ مبلغ ٣۵٠ هزار تومان عکس فیش [...]

در News
ارسال شده در

سمینار رژیم های رایج در کاهش وزن

سمینار رژیم های رایج در کاهش وزن و مکمل های موثر در چربیسوزی این سمینار پیش نیاز مربیگرى بدنسازى مى باشد با مترو خط ۴ ایستگاه توحید  دستگاه کارتخوان در محل سمینار موجود مى باشد .هزینه ١١٠ هزار [...]

در News
ارسال شده در

سمینار داوری درجات ۳,۲,۱

آقایان سمینار الزامی برای داوران درجات ۳,۲,۱ و بین المللی در استان های تهران و حومه استان تهران حضور در سمینار برای عموم (آقایان) جهت دانش افزایی نیز آزاد است. ثبت نام همان روز در محل سمینار، با [...]

در News
ارسال شده در

کارگاه تخصصی شکم و پهلو CX و تمرینات با کش و توپ

کارگاه تخصصی شکم و پهلو CX و تمرینات با کش و توپ برگزاری کارگاه تخخصصی شکم و پهلو و تمرینات کش و توپ ارائه مدرک از فدراسیون بدنسازى واریز به شماره کارت ۶١٠۴٣٣٧۵٧٧٨٢٩٠٢٩ عکس فیش واریزى، کارت ملى و [...]

برگه 1 از 2
test

کلاس cx بانوان جمعه ٢ آذر
از ساعت ٩ الى ١۵
دانشگاه الزهرا ، میدان ونک ، خ ده ونک
مدرک همان روز اهداء میگردد.
٢۵ امتیاز آموزشى جهت پیش نیاز مربیگرى در جه ٣ بدنسازى مى باشد

سمینار آسیب

سمینار ٢۵ امتیازى ، پیش نیاز مربیگرى درجه ٣ و ٢

دستگاه کارتخوان در محل موجود مى باشد.

با مترو خط ۴ ایستگاه توحید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید