رفتن به محتوا

در سکوت تلاش کن !

موفقیت 
خودش سر و صدا به پا میکنه

تمرینات WOD

یک کلاس کراس فیت شامل بخشی به نام تمرینِ روز می‌شود که  آن هم جلسه شرطی‌سازی متابولیک است. تمام کارهایی که باید به طور منظم تکرار کنید در این مرحله مدام تغییر می‌کنند، به طوری که هیچکس از تمرین روز بعد خبر ندارد. به عنوان مثال، در یک جلسه ممکن است Box Jumps، Burpees و Kettle bell swing انجام دهید و تمرین روز دیگر شامل شنا روی دست، دوی سرعت یا کار با باربل شود.

مجله ورزشی فیت کراسفیت

نزدیکترین باشگاه و مربی خودت رو پیدا کن !!

مربی های TRX

مربی های CROSSFIT

کراسفیت BOX

به زودی در فیت کراس فیت ...