رفتن به محتوا

روادید و اخبار

ورزشی و بدنسازی

ورزش های طبیعی

سمینار ورزش در طبیعت

اطلاعات بیشتر تماس با شماره روی بنر اولین سمینار تخصصی و کشوری ?? ورزش در طبیعت با ۱۵ امتیاز باز آموزی برای کلیه رشته ها با حضور سخنرانان برتر در

ادامه مطلب »
مربیگری

کارگاه بدنسازی در آب

۵٠ امتیاز آموزشى پیش نیاز مربیگرى درجه ٣ و ٢ بدنسازى  واریز به شماره کارت ۶١٠۴٣٣٧۵٧٧٨٢٩٠٢٩ عکس فیش واریزى ، کارت ملى و شماره موبایل ، تلگرام شود به شماره

ادامه مطلب »
دوره فانکشنال

کارگاه تمرینات فانکشنال

۵٠ امتیاز آموزشى ، پیش نیاز مربیگرى درجه ٣ و ٢ بدنسازى  به شماره کارت ۶١٠۴٣٣٧۵٧٧٨٢٩٠٢٩  عکس فیش واریزى ، کارت ملى و شماره موبایل تلگرام شود به شماره ٠٩٣۶١۶٧٧٠٢٨

ادامه مطلب »