رفتن به محتوا
 آیا کافئین می تواند باعث افزایش چربی بدن شود؟

 آیا کافئین می تواند باعث افزایش چربی بدن شود؟

فهرست مطالب

 آیا کافئین می تواند باعث افزایش چربی بدن شود؟ اثرات چربی سوزی کافئین بر کسی پوشیده نیست، اما آیا واقعا کافیین در برخی دوزها نتیجه ی عکس می دهد؟!

مقاله ی متاآنالایسیس که جمع بندی پیشین در مورد کافئین بوده است. بر اساس نتایج این مطالعه که در یکی از معتبرترین ژورنال های تغذیه ای به چاپ رسیده است، نه تنها کافئین باعث کاهش وزن و کاهش چربی می شود، بلکه این اثرات وابسته به دوز است، یعنی با افزایش دوز این اثرات بیشتر می شود.
علاوه بر این چند ماه پیش یک مطالعه کوهورت عظیم ۱۱ ساله بر روی مصرف قهوه به چاپ رسید و نتایج آن نشان داد که مصرف متعادل قهوه می تواند از افزایش چربی و وزن بدن طی سالیان متمادی ( البته به میزان اندک) جلوگیری کند.

از سوی دیگر در آخرین توصیه ی انجمن بین المللی تغذیه ورزشی اثرات کافئین به عنوان یک چربی سوز ذکر شده و هیچ اشاره ای به اثر معکوس کافئین یا تأثیرش بر افزایش چربی بدن نشده است.
برای ما هم جای سؤال است، همکارانی که ادعای این را دارند که مطالعات جدید اثرات معکوسی از کافئین نشان داده، این سخن را بر اساس کدام مطالعه و منبع می گویند؟! که نه در مطالعات متاآنالیز و کوهورت ( به عنوان معتبرترین مقالات علمی در پزشکی) ۲۰۱۸ به آن اشاره شده است، و نه انجمن بین المللی تغذیه ورزشی به عنوان یکی از معتبرترین ارگان های تغذیه ورزشی در توصیه ۲۰۱۸ به آن اشاره کرده است. ما هم چیزی در تأیید سخن این عزیزان در هیچ منبعی ندیدیم.

نکته اول
مقاله متاآنالایسیس که به آن اشاره کردیم، توسط پژوهشگران ایرانی ( دانشگاه شیراز، اصفهان، کاشان و آلبرتای کانادا) نوشته شده است و جای بسی افتخار دارد.

نکته دوم
این را هم در نظر داشته باشید که مصرف بیش از حد کافئین و قهوه می تواند خطرناک باشد، پس با هدف چربی سوزی، دوزهای بالای آن را استفاده نکنید.

منابع
?a systematic review and dos_ response metaanalysis of randomized controlled trials

? a comprehensive study of longitudinal associati

? Journal of the lnternational

نگانده:معصومه حسینی

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + شانزده =