تمرین روز اول

 • ۱۰ تکرار کتل بل سویینگ
 • ۱۰ تکرار گابل اسکوات
 • پرس سرشانه دمبل در حد ناتوانی
۳دور تکرار حرکات بالا
۱۵ تمرین اول برای افراد مبتدی طراحی شده و تمرینات به مرور سختر می شوند.شما باید بتوانید تمام تمرینات را به بهترین نحو ممکن انجام بدهید تا به تمرینات پیشرفته تر برسین.

تمرینات روزانه کراسفیت سایت فیت کراسفیت

تمرین روز دوم

 • اجرای هرتعداد برپی در ۸ دقیقه
 • اجرای یک ست پوش آپ نهایت توان

تمرینات روز دوم کراسفیت

تمرین روز سوم

 • ۱۰ تکرار ایراسکوات
 • ۱۰ تکرار سیت آپ
 • ۱۰ تکرار پوش آپ
 • ۱۰ تکرار رینگ روو
 • ۱۰ تکرار برپی
تکرار ۵ حرکت بالا ۳ دور در کوتاه ترین زمان
*به الگوی صحیح حرکات دقت کنید.*

تمرین روز سوم

تمرین روز چهارم

 • اسکات از جلو ۱۲ تکرار
 • پول آپ(بارفیکس) ۱۰
 • پوش پرس ۸
 • ۶۰۰متر دویدن

چهارمین زور از تمرینات کراسفیت

تمرین روز پنجم

 • ۴۰۰ متر دویدن
 • ۴۰ تکرار ایر اسکوات
 • ۳۰ تکرار سیت آپ
 • ۲۰ تکرار برپی
 • ۴۰۰ متر دویدن

پنجمین روز تمرینی کراسفیت

تمرین روز ششم

 • ۱۵قدم واکینگ لانچ با هالتر
 • ۶۰ تکرار طناب زدن

تکرار این تمرین ۵ دور در سریعترین زمان ممکن

ششمین روز تمرینی کراسفیت

تمرین روز هفتم

 • ۱۰ تکرار شنا
 • ۱۰ تکرار بارفیکس
 • ۷۰۰ متر دویدن

۵ دور تکرار حرکات بالا

seventh-day-practice

تمرین روز هشتم

 • ۸ تکرار باکس جامپ همرا با برپی
 • ۱۶ تکرار کتل بل سویینگ

بیشترین تعداد تکرار در ۸ دقیقه

هشتمین روز تمرینی کراسفیت

تمرین روز نهم

 • ۲۱تکرار برپی و ددلیفت

۲ دیقه استراحت

 • ۱۵تکرار برپی و ددلیفت

۱ دیقه استراحت

 • ۹ تکرار برپی و ددلیفت

نهمین روز تمرینی کراسفیت

تمرین روز دهم

 • اسکوات با هالتر و نشتن در انتهای دامنه حرکت برای دو دقیقه

۳ دور تکرار تمرینات زیر

 • ۱۰تکرار برپی
 • ۱۵تکرار سیت آپ
 • ۲۰ تکرار ایر اسکوات

دهم روز تمرینات کراسفیت با فیت کراسفیت

تمرین روز یازدهم

تمرین تاباتا

به معنی ۲۰ ثانیه تمرین ۱۰ ثانیه استراحت

 • اجرای ۲۰ ثانیه شنا ۱۰ ثانیه استراحت
 • اجرای ۲۰ ثانیه لانچ درجا ۱۰ ثانیه استراحت

تکرار این دو حرکت با همین ریتم تا ۸ دقیقه

یازدهمین روز تمرینات کراسفیت با فیت کراسفیت

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید