رفتن به محتوا
شمار جلسه هاي تمريني ماهيچه اي ويژه بدنسازي

زمان تحت تنش و تمپو در تمرینات فیتنس

فهرست مطالب

زمانبندی تحت فشار قرار دادن تمرین و سرعت اجرا در تمرینات فیتس

زمان تحت تنش

یکی دیگر از اصطلاحات بدنسازی است که ارتباط زمان و شدت را در عضله بیان می نماید. در بسیاری از سیستمها آگاهانه و یا ناآگاهانه، تنش و مدت آن عامل تعیین کننده و تأثیرگذار می باشد. برخی از محققان زمان تحت تنش بودن را عامل اصلی رشد عضلانی می دانند. این به این معناست که فقط می باید عضلات در محدوده زمانی خاص با شدت مشخص تحت تمرین قرار گیرند تا حداکثر تطابق در راستای رشد فیزیکی صورت گیرد.
برای درک بهتر موضوع به مثالهای زیر توجه نمایید:
۱.اگر قرار است یک ست تمرینی را با ۱۰ تکرار انجام دهید، قطعا زمانی را صرف انجام این تمرین خواهید نمود این را زمان تحت تنش می نامیم.
۲.حال تصور نمایید که قرار است در همان زمان وزنه سنگین تری را ۵ بار تکرار نماید
۳.اگر همان وزنه را در همان مدت تحت یک تمرین ایزومتریک قرار دهید همان میزان رشد عضلانی خواهید داشت؟
۴. آیا اگر یک تکرار را در همان مدت انجام دهیم نیز رشد مطلوب را شاهد خواهیم بود؟
۵.حال سعی کنید همان ۱۰تکرار را در زمانی کوتاه تر انجام دهید.

نکته قابل توجه این است که در همه موارد فوق ممکن است شما میزانی از رشد را تجربه نمایید در واقع زمان تحت تنش می تواند در شکل گیری برخی از سیستم ها دخیل باشد، چرا که بدن همواره تلاش می کند که خود را با سیستم های تحمیلی وقف دهد.
درباره موضوع زمان تحت تنش این است که فقط به زمان تنش تأکید دارد. در حالی که فاکتورهای دیگری نیز در رشد تأثیرات به سزایی دارند مثل، فراوانی یا تراکم، تراکم به تعداد دفعاتی که ورزشکار محرک ها را در واحد زمان دریافت می نماید اطلاق میشود.
تراکم مناسب، کارایی تمرین را تضمین کرده و از خستگی بحرانی یا فرسودگی ورزشکارجلو گیری می کند.

ضرب آهنگ (تمپو)

کاربرد ریتم در انجام حرکات بدنسازی برای نتیجه گیری بهتر را تمیز می نامند گاهی در برنامه ها و سیستمهای تمرینی کار با وزنه به اعداد نوشته شده در جدول تمرینی با بخش تموپ مواجه می شویم:

۳_۰_۱_۰

تفسیر عدد فوق:

  • عدد اول: ۳ زمان انجام حرکت در بخش منفی، پایین آوردن یا اکسنتریک(برونگرا) است
  • عدد دوم: ۰ زمان توقف در بخش تحتانی، بخش کشیده تحتانی حرکت است
  • عدد سوم: ۱ زمان انجام حرکت در بخش مثبت، بالا بردن یا کانستریک(درونگرا) است
  • عدد چهارم: ۰ زمان توقف در بخش بالایی یا انتهای حرکت است.

برای مثال حرکت اسکوات را در نظر بگیرید، ابتدا فرد شروع به پایین رفتن می نماید که می باید آهسته و نرم در زمانی حدود ۳ ثانیه صورت بگیرد.

در بخش پایین حرکت توقفی نخواهیم داشت و بلافاصله بخش مثبت حرکت که در زمان ۱ ثانیه انجام خواهد شد، سپس بخش انتهای حرکت که بدون توقف خواهد بود

به این معنی که حرکت دوم را بدون استراحت انجام خواهد بود به این معنی که حرکت دوم را بدون استراحت و وقفه انجام خواهد داد.
نکته مهم: تمپو یا ریتم تمرین که وابسته به زمان تحت تنش هستند کاربرد الزامی دارند.

احمد حیدری

برگرفته از کتاب تمرینات بدنسازی

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × دو =