رفتن به محتوا

مفهوم توان در تمرینات کاربردی

مفهوم توان در تمرینات کاربردی چیست؟ توان در ورزش به چه معناست؟ چرا باید توان را افزایش بدهیم؟

توان عملکرد

تمرینات کاربردی سال ها است که  به عنوان یک روش صحیح تمرین برای ورزشکاران حرفه ای مورد استفاده قرار میگیرد اما پس از گذشت سالیان از این سیستم ورزشی هنوز خیلی از مربیان و نخبه های ورزشی درک کاملی نسبت به این سبک تمرینات ندارند.

درصورتی که تمرینات کاربردی میتواند پایه و اساس هر ورزش باشدو ماهیت ان بالا بردن سطح اجرایی یک ورزشکار در زمینه ای خاص است.

برای درک بهتر تمرینات کاربردی نیازمند آن هستیم که درک کاملی از انواع توان را داشته باشیم

توان مطلق: بیشترین وزنه ای که یک ورزشکار میتواندبرای یک مرتبه بلند کند.(وزنه برداری)

توان نسبی: به معنی توان مطلق ورزشکار تقسیم بر وزن بدن او که متداول ترین شکل توان است . این نوع از توان در ورزکاران رشته های وزنی اهمیت بسیاری دارد.(قویتریت ورزشکار در یک دسته بندی وزنی از شرایط مطلوبتری برخوردار است)

توان عملکردی: میزان توان استفاده شده در ورزشکاران در میدان است که شامل بلند کردن وزنه میشود و روی پرش ها جهش ها و … تاکید دارد.

نکته: به هیچ عنوان نباید تمرینات عملکردی را با تمرینات تخصصی (رشته ورزشی) اشتباه گرفت.

به عنوان مثال: میتوان به تمرینات شبیه سازی شده فوتبال اشاره کرد: دوهای استقامت سرعتی حرکات زیگزال و…

مزیت تمرینات کاربردی: 

از مهمترین مزیت های تمرینات کاربردی میتوان به تجهیزات قابل حمل و کم قیمت آن اشاره کرد که با انها میتوان در هر نقطه ای تمرینات را راه اندازی کرد و مثل سابق شما نیازمند تجهیزات باشگاهی و گران قیمت نیستید و در هر زمان و مکان ورزشکار را میتوانید تمرین دهید.

تجهیزاتی از قبیل: توپ تعادل/کش/مانع ها/یکدست دمبل و… برای برپایی تمرین ها کافی است.

قدرت بدون اندازه: مهمتزین سازگاری عصب و عضله این است که شما میتوانید بدون افزایش وزن یا حجم بتوان خود بیفزایید و این امر برای ورزشکاران دسته بندی وزنی یک امتیاز است.

در تمرینات کاربردی هیچ عضله ای به تنهایی تحت فشار قرارا نمیگیرد بلکه تمرینات بصورت گروه های عضلانی فعال میشوند.

مفهوم تعادل و ثبات در تمرینات کاربردی را از اینجا دنبال کنید.

نگارنده: احمد حیدری