رفتن به محتوا
 بررسی کشش خط Hip Flexors و Lateral

 بررسی کشش خط Hip Flexors و Lateral

 

 

 در اینجا می توانید اولین موردی را ببینید که کشش خط Hip Flexors و Lateral است.

در پشت شاگرد که در وضعیت لانچ قرار دارد، ایستاده، زانوی خود را در پشت لگن شاگرد قرار دهید و لگن را به آرامی به جلو بکشید. از شاگرد بخواهید که دستش را بلند کند، آن دست را نگه دارید و دست دیگر خود را روی شانه ی او قرار دهید. برای ایجاد خم شدن ستون فقرات جانبی، دست خود را به آرامی فشار دهید و شانه را به سمت پایین فشار دهید.

توجه: شما باید در طول تمرین به شاگرد توجه داشته باشید.

فلکسورهای اصلی مفصل ران که کشیدگی دارند، عضلات الیوپسواز هستند. فشار آوردن لگن به جلو با فشار خون بالا در مفصل لگن امکان پذیر است.

در مرحله ی دوم، از شاگرد می خواهیم لگن را به صورت خلفی خم کند. شیب لگن خلفی، الیوپواس را حتی بیشتر کشیده است.

در مرحله ی سوم، خم شدن به بغل (جانبی) را اضافه خواهیم کرد.

نگارنده: معصومه حسینی