رفتن به محتوا

functional

فانکشنال ( تمرینات کاربردی )

تمرینات کاربردی چیست ؟

و چه تاثیراتی دارد …

تمرینات Functional  یا تمرینات کاربردی بهترین تمریناتی هستند که میتوانند به ما کمک بکنند که کاملترین دامنه های حرکتی و همینطوره توسعه همه جانه را داشته باشیم . برای رسیدن به بهترین اجرا نیازمند مهارت هستیم و برای رسیدن به این مهارت ها باید از حرکات پایه ای و ساده شروع کنیم تا به حرکات پیشرفته تر برسیم.

تعریف ساده و عامیانه برای تمرینات Functional  :

به تمرینات عملکردیی گفته میشود که که در راستای هدفی خاص نسبت به شرایط شخص، جنس،سن،توانایی و شکل زندگی یک نفر طراحی می شود.

این تمرینات هم میتواند برای ورزشکاران حرفای و هم انسان های معمولی طراحی شوند و هیچ نوع محدودیتی ندارند و تلاش دارد تا الگو های حرکتی را بهبود ببخشد.

بالاترین تاثیرات در تمرینات کاربردی :

  توانایی انجام کار در برابر مقاومت Strength
  استقامت عضلانی Muscular Endurance
  توانایی اعمال نیروی حداکثر در یک زمان کوتاه، به عنوان مثال پریدن و پرتاب Power

تعریف ساده و عامیانه برای تمرینات Functional  :

به تمرینات عملکردیی گفته میشود که که در راستای هدفی خاص نسبت به شرایط شخص ، جنس،سن ، توانایی و شکل زندگی یک نفر طراحی می شود.

این تمرینات هم میتواند برای ورزشکاران حرفه ای و هم انسان های معمولی طراحی شوند و هیچ نوع محدودیتی ندارند و تلاش دارد تا الگو های حرکتی را بهبود ببخشد.

تعریف علمی تمرینات  Functional :

تمرینات کاربردی که با اصل ویژگی تمرین و مختص رشته ورزشی خاص باتوجه به مولفه های اصول بیومکانیک، حرکت شناسی، سیستم های انرژی، بدون آسیب رساندن باعث افزایش اوج عملکرد و اجرای ورزشی بشود.

تمرینات کاربردی معمولا چند مفصله و چند عضله ای هستند و میتوانند شامل انواع انقباضات باشند:

انقباضات ایزوتونیک (بدون حرکت)
ایزومتریک (با حرکت)
کانسنتریک (درونگرا)
اکسنتریک (برونگرا)
ایزوکنیتیک
به عنوان مثال : حرکت از حالت استاتیک (ایستا) به حالت داینامیک (پویا) یک فانکشنال است.

تاثیر تمرینات کاربردی :

 • سازگاری های قدرتی
 • سازگاری های عضلانی و اسکلتی
 • سازگاری های کانکتیو تیشو (تاندون ها-رباط-عضلات)
 • فعالیت بهتر غدد درون ریز
 • سازگاری های کاریو وسکولار (قلبی عروقی)

این تمرینات تمام مولفه های آمادگی جسمانی را در بر میگیرد:

 • قدرت : حدالکثر نیرویی که میتوان برای یکبار اعمال کرد
 • استقامت : توانایی تکرار یکنواخت یک حرکت
 • سرعت : توانایی جابه جاشدن کل بدن مثل دویدن
 • سرعت عکس العمل : حدفاصل زمانی بین دریافت محرک تا شروع حرکت
 • توان : به کارگیری حداکثر نیرو در حدالقل زمان
 • انعطاف : دامنه حرکتی اعضای بدن
 • چابکی : توانایی تغییر سریع و ناگهانی جهت حرکت
 • تعادل : توانایی حفظ بدن در فضا که به دو صورت ایستا و پویا می باشد

طراحی تمرین در تمرینات فانکشنال به دو صورت :

 • یک گروه خاص از عضلات مثل عضلات پا
 • تمام بدن full body

نکته : تمرینات فانکشنال تاثیر خوبی روی هایپرتورفی  (Hypertrophy) دارد  و همچنین باعث افزایش هرچه بیشتر اتصال عصب به عضله می شود.

هرم تمرینات فانکشنال یا کاربردی

آخرین مطالب  فانکشنال ( تمرینات کاربردی )

می خوای تو خونه تمرین کنی ؟!

00
روز
و
00
ساعت

تخفیف ویژه به مدت محدود