رفتن به محتوا

بررسی حرکت ددلیفت تک پا

بررسی خطای حرکت ددلیفت تک پا

 

 حرکت ددلیفت تک پا، یک تمرین کاربردی است که می تواند برای توانبخشی و همچنین می تواند از فاکتورهای قدرت و تعادل به طور یکسان استفاده شود.

تقریبا تمام بار روی یک پا قرار دارد، پای دیگر فقط برای تثبیت است به آنچه زانوها انجام می دهند ، توجه کنید.

آیا زانوی شما مانند پیکان قرمز، ایا موقع اجرای این حرکت دچار عدم تعادل می شوید؟

برای جلوگیری از سقوط زانوها، می توانیم زانوی خود را کمی به بیرون برانیم. یعنی با ایجاد نیروی واروس (فشار زانو به سمت خارجی)

به صورت کلی اجرای این حرکت برای افرادی که دچار زانوی ضربدری هستند سخت تر است که با انجام فرم صحیح مطابق فیلم کمک به بهبود در زانوی ضربدری می شود و همچنین اجرای حرکت اصلاح می گردد.

 دلایل احتمالی زیادی برای عدم تعادل زانوها در این حرکت وجود دارد مانند والگوس( فشار بیرونی به سمت داخل برای زانوها، همان حالت زانوهای ضربدری)

 نگارنده مترجم : معصومه حسینی

 

کراسفیت ، فیت کراسفیت ، کراس فیت ، فیتنس ، تی آر ایکس ، تی ار ایکس ، TRX ، Crossfit ، Fitness ، سایت کراسفیت ، سایت فیت کراسفیت ، برنامه غذایی ورزشی ، برنامه ورزشی ، مربی کراسفیت، فروش لوازم ورزشی ، فروشگاه ورزشی ، فروشگاه فیت کراسفیت ، مشاوره ورزشی،احمد حیدری،،ددلیفت ،ددلیفت تک پا