رفتن به محتوا
فلسه تمرینات تی آر ایکس

فلسفه برنامه تمرینات تی آر ایکس

فهرست مطالب

زماند بندی مراحل تمرینات تی آر ایکس چگونه است؟ یک روز تمرین تی آر ایکس چطور طرح ریزی می شود؟

بدون آنالیز، سنجش و اندازه گیری، ارزیابی و تجزیه و تحلیل توانایی ها و قابلیت ها و بدون هدف گزینی،طراحی و برنامه ریزی دقیق نمی توان به نتایج مطلوبی نائل شد. با انجام تمرینات متفرقه به طور واقعی نمی توان خیلی قوی و موفق شد، با برنامه های تمرینی تی آر ایکس نباید فقط جزئی از قابلیت ها، توانایی ها و ظرفیت های آمادگی جسمانی تقویت شود، بلکه باید اهدافی همه جانبه را دنبال کرد و در حیطه های مختلف به بازدهی مناسب رسید. گروه ها و انجمن های عمل کننده فعالی در مدارس، دانشگاه ها، سالن های ورزشی آمادگی جسمانی و بدنسازی و نیروهای نظامی در کشورهای پیشرفته ورزشی، تمرین تی آر ایکس کامل و موفقی دارند.

برنامه تمرینات تی آر ایکس در هر جا و هر مکان می تواند تجربه شما را کامل کند و نیز به طور منظم و اصولی، روش های تمرینی مفیدی را به شما بیاموزد و باعث کسب مهارت هایی می شود که شما را کامل می کند و در نتیجه، به توسعه عملکرد شغلی شما کمک می کند. شما باید برای هر تمرینی به تمرکز و هوشیاری ذهنی، پویایی و تحرک جسمانی و مسئولیت پذیری فردی نائل شوید.

برای قوی ترین فرد بودن یا به بهترین قابلیت های فردی نائل شدن، نمی توان به زور متوسل شد بدون این که تمایلی به آن داشته باشید. هنگامی که برنامه تمرینات تی آر ایکس را اجرا می کنید باید تفکر پیشرفت مهارت های حرکتی را ترویج کنید و ضعف آمادگی ساختاری و حفظ وضعیت بدن را مرتفع بسازید، ذهن را روشن نگهدارید و بدانید که انجام حرکات و مهارت های صحیح، احساسی دوست داشتنی است. اگر کنترلی کامل، نظم و ترتیبی بیشتر و تمرکزی معقول در طراحی و برنامه ریزی تمرینات نباشد در حقیقت ممکن است تمرینی بی فایده و بی حاصل انجام دهید.

  • قبل از برنامه ریزی و اجرای تمرینات ابتدا باید آزمون های آمادگی بدنی استانداردسازی شوند و سپس این برنامه های تمرینی فوق العاده در دو حالت استفاده می شوند که عبارتند از:

 _به طور کلی، هنگامی که این برنامه تنها برنامه مؤثر است یا اولین برنامه ای است که برای تمرین انتخاب می شود و یا ابزار و وسایل ورزشی دیگر گران قیمت هستند و تهیه آنها سخت می باشد اما در حقیقت این ابزار تمرین می تواند یک وسیله کامل ورزشی باشد با هدف توسعه همه جانبه و سلامتی.

_به عنوان مکملی تمرینی در وظایف شغلی و هر تمرین جسمانی دیگر است و شما را در تحقق اهداف زندگی، کار و ورزش یاری می کند. برای طراحی برنامه های تمرینی اختصاصی و انفرادی، فشار تمرینی با حجم و شدت تمرین از طریق تعداد بست ها، تعداد تکرارها، زمان هر حرکت، تعداد راندها یا دورها، سرعت، زاویه بدن با سطح اتکاء شدت ضربان قلب، روشهای تمرینی، نوع حرکات، شیوه ترکیب حرکات، ترتیب و وضعیت حرکات، برای آمادگی در زمان های اضطراری و با توجه به هدف و نیازهای تمرینی تغییر می کنند.

  •  بخش های اصلی هر جلسه تمرین هر جلسه تمرین شامل پنج بخش تمرینی است که عبارتند از:

۱- گرم کردن(به صورت عمومی)

۲- تمرین جنبش پذیری (تقویت انعطاف پذیری)،

۳- تمرین مقاومتی (تقویت عضلات)

۴- تمرین بدنسازی تکمیلی(چابکی، آرامشپذیری و تقویت سیستم انرژی)

۵-سرد کردن(کشش ها به صورت ایستا با بند یا بدون بند)

بخش های گرم کردن و سرد کردن بدن با توجه به تفاوت های فردی و نیاز ورزشکاران طراحی می شود و حتی شرایط کحیطی هم باید در نظر گرفته شود.

برای درک بهتر مفهوم و آشنایی با تمام سیستم های تمرین در TRX باید به مرور تمام مقالات مرتبط با این ابزار محبوب را دنبا کنید تا به نتیجه مطلوب آموزشی برسد. که بخش اول مقاله طراحی تمرین در تی آر ایکس TRX (بخش اول) را از اینجا دنبال کنید.

نگارنده: احمدحیدری

برگرفته از کتاب تمرینات تی آر ایکس

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 3 =