شکستگی لیسفرانک

شکستگی لیسفرانک چیست ؟  شکستگی لیسفرانک چگونه رخ میدهد ؟  شکستگی لیسفرانک در ناحیه کف پا چیست؟ 

💎نام شکستگی لیسفرانک برگرفته از نام پزشک فرانسوی است که اولین بار نوعی جراحی در این مفصل را شرح داده است. شکستگی لیسفرانک در ناحیه ای از پا که آنرا میدفوت Midfoot مینامند ایجاد می شود.

میدفوت قسمتی از پا است که بین پاشنه و مچ پا از یک طرف و استخوان های کف پا (متاتارس ها) از طرف دیگر قرار گرفته است. در این محل دسته ای از استخوانهای کوچک قرار گرفته اند که آنها را می توانید در پشت پایتان و درست جلوی مچ پا لمس کنید. استخوان های میدفوت یا تارس در جلو با استخوان های متاتارس مفصل می شوند.

علل شکستگی های لیسفرانک
شکستگی لیسفرانک با دو مکانیسم متفاوت ایجاد می شود.

افتادن یک جسم سنگین روی پای شما درست در جلوی مچ پا می تواند این ضایعه را ایجاد کند. مکانیسم دیگر گیر کردن پنجه پا در یک محل و پیچیدن مچ پا است مثلاً موقعی که پنجه پای شما در گودال کوچکی فرورفته و گیر می کند و شما به زمین می خورید. در این حال پا پیچ خورده و ضایعه ایجاد می شود.

گرچه این آسیب را شکستگی می نامند، ولی در اکثر اوقات ضایعات این ناحیه بصورت شکستگی- دررفتگی Fracture Dislocation است. شکل اصلی ضایعه در این ناحیه جدا شدن متاتارس ها از استخوان های تارس یا میدفوت است. این جدایی ممکن است به اشکال مختلف ایجاد شود. بعضی از متاتارس ها ممکن است در محل مفصل شدن با استخوان های تارس جابجا شوند ( به این شکل از ضایعات دررفتگی می گویند) و بعضی دیگر از متاتارس ها ممکن است دچار شکستگی شوند.

 

💠علائم شکستگی لیسفرانک

💎پشت پا در جلوی مچ متورم و دردناک می شود. خونمردگی در ناحیه بوجود می آید. راه رفتن بسیار مشکل می شود. در حالات خفیف، این ضایعه ممکن است با پیچ خوردگی مچ پا اشتباه شود و در حالات شدید، پا ممکن است بشدت تغییر شکل پیدا کرده، کوتاه و پهن شود. تشخیص ضایعه با کمک رادیوگرافی و سی تی اسکن است.

 

نگارنده: معصومه حسینی

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

5 × 5 =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

گرفتگی عضله و کشیدگی عضله